КУПИ БиоДобавки - Позвъни СЕГАПозвъни!

0888 219 287 / 0889 433 668

 

ICBerry Vision - АйСиБери Вижън купи в Карлово, Пловдив, София, България

Добре дошли в Света на Интимното здраве с ICBerri Vision (АйСиБери Вижън)!

 

ICBerri  Vision(АйСиБери Вижън) подобрява интимното здраве на жената.

Цистит, от който страдат болшинството  жени, винаги води до нарушение на интимната микрофлора, която на свой ред провокира все нови и нови заболявания, такива като колпит, вагиноз, възпаление на шийката на матката.

ICBerri Vision разкъсва този омагьосан кръг.Бери

В състава на АйСиБери Вижън  влиза клюква, която възпрепятства размножаването на болезненотворните микроорганизми в пикочополовате пътища и предотвратява развитието на цистит.

А лактобактерийте изроботват биологично активни вещества, които погубват патогенните микроби и бектерий, които провокират заболяваниея на покочополовата система,възстановява интимната микрофлора след приемането на антибиотици, ефективен е в комплексната терапия на цистит и в профилактиката на рецидивни заболявания.

Състав: екстракт от клюква, млечно-кисели бактерии, рапсово масло, дрожди със селен, витамин С и Е, кремен диоксид, аскорбилпалметат.

На кого е нужен  АйСиБери Вижън :

 • На всички жени  за профилактика на цистит и нарушение  баланса на интимната микрофлора.
 • На  жените за профилактика  на заболявания на стомашно-чревния сфера.
 • На жените след преминал цистит, за да се избегне рецедив.
 • На жените, които приемат хормонални контрацептиви.
 • На жените с хронически заболявания в обмяната на веществата.
 • На жените по време на менопауза и в климакс периода.
 • На жените, които плануват да имат бременност.
 • Особенно се препоръчва, през хладното време на годината, за да се избегне преохраждането и простудата.
 • ICBerry е  препоръчително за всяка жена, защото нейния организъм е по-нежен и крехък,а задълженията като майка я прави още по-особен, НО
 • ICBerry е препоръчителен и за мъжете, за девойките и момчетата над 12г, както и за децата, особенно, ако те вече имат някакъв проблем, защото ICBerr действа положително върху ВСЯКАКЪВ  ВИД  ИНФЕКЦИИ.
      
       Купи ICBerry Vision(АйСиБери Вижън ) веднага ТУК:
 
                Купи ICBerry Vision лесно и бързо ТУК:Купи и сложи в количката
И още нещо:

Приемайте  повече вода - 1,5-2 лит­ра на ден. С по­то­ка ури­на бак­те­ри­и­те се от­ми­ват.
Добре е  да не упот­ре­бя­ва­те спир­т­ни и га­зи­ра­ни на­пит­ки - не са­мо по вре­ме на ле­че­ни­е­то, но и из­вес­т­но вре­ме след то­ва. На­ла­гат се ня­кои ог­ра­ни­че­ния и в хра­не­не­то. Пи­кан­т­на­та, ма­ри­но­ва­на и со­ле­на хра­на драз­нят ли­га­ви­ца­та на пи­коч­ния ме­хур и дразнят въз­па­ле­ни­е­то, до­ри про­во­ки­рат но­во.
По вре­ме на ле­че­ни­е­то е добре да се ограничи  и секса.

 АК ДА УСКОРИМ ОЗДРАВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС?

По вре­ме на ле­че­ни­е­то на цистита спаз­вай­те някой  прос­ти пра­ви­ла, за да едобър ефекта:

Пра­ви­ло пър­во:
Ви­на­ги из­п­раз­вай­те до пос­лед­но пи­коч­ния ме­хур. Ко­га­то ви се стру­ва, че сте свър­ши­ли с ури­ни­ра­не­то, свий­те се и на­тис­не­те сил­но ко­ре­ма си нис­ко до­лу. След то­ва ста­не­те, сед­не­те от­но­во и се опи­тай­те да ури­ни­ра­те още вед­нъж.

Пра­ви­ло вто­ро:
- Не взе­май­те ва­на с мно­го пя­на, не из­пол­з­вай­те са­пун с го­ля­мо ко­ли­чес­т­во до­бав­ки. Те мо­гат за раз­д­раз­нят урет­ра­та и да за­дъл­бо­чат ин­фек­ци­я­та.
- По вре­ме на ле­че­ни­е­то ще се на­ло­жи мал­ко да ко­ри­ги­ра­те ме­ню­то си.
- Изяж­дай­те всеки ден по 2-3 суп. лъ­жи­ци оре­хи с мед в съ­от­но­ше­ние 1:1.
- Яж­те по-мал­ко цит­ру­со­ви пло­до­ве: под тях­но вли­я­ние ури­на­та при­до­би­ва ал­кал­на ре­ак­ция, ко­е­то во­ди до уве­ли­че­ние на ръс­та на мик­ро­ор­га­низ­ми­те.
- Вклю­че­те в ме­ню­то си це­ли­на, ди­ня и маг­да­ноз: те­зи про­дук­ти имат пи­ко­чо­гон­но дей­с­т­вие.
- За съ­жа­ле­ние, не ви­на­ги е въз­мож­но човек може да се справи с  цис­ти­та и той на­пом­ня за се­бе си та­ка, че е не­въз­мож­но да го иг­но­ри­ра­ме: по­зи­ви­те за ури­ни­ра­не ста­ват мно­го чес­ти, а са­ми­ят про­цес е бо­лез­нен. Бол­ка­та в сла­би­ни­те и вла­га­ли­ще­то е сил­на, а нис­ко в ко­ре­ма се усе­ща неп­ри­ят­на те­жест.
- Още един приз­нак за цис­тит: ури­на­та ста­ва мът­на, с неп­ри­ят­на ми­риз­ма, а по­ня­ко­га - с при­ме­си на кръв. И въпреки всичко това, решение ни дава Vision с уникалния продукт ICBerri! Наистина уникален, защото той наиситна може да реши изцяло проблема и да забравите за тази страшна болест.

ICBerri Vision (АйСиБери Вижън )дава живот без цистит и болка. Купете, пробвайте и разкажете

 

 

С уважение и много обич към Вас скъпи жени:

Пепа Игнатова  Пепа Игнатова - фото в синьо

E-mail:  pepiignatova@abv.bg, Skype: pepa..ignatova1, GSM: 0889433668

По-долу може да намерите отговор на въпросите:

 1. Какво представлява циститът?
 2. Симптоми при цисти?
 3. Какви видове цистит има?
 4. Какви са причините за цистита?
 5. Как се поставя диагноза при цистит?
 6. Какви са усложненията при цистит?
 7. Кои са рисковите групи при цистит?

1. Какво представлява циститът?

Циститът е термин, с който се обозначава възпалението на лигавицата на пикочния мехур.

Нормално в пикочният мехур липсва бактериална флора. Причинителите на острия цистит могат да бъдат голям брой микроорганизми. Най-често циститът се предизвиква от чревни бактерии. Циститът може да се срещне във всички възрастови групи- от детска до старческа възраст. Между 20 до 40 на сто от жените ще получат симптоми на цистит поне веднъж през живота си. Това е заболяване, което е доста разпространено, особено сред жените. Жените страдат от възпаление на пикочния мехур 3 пъти по-често от мъжете. Това се дължи на анатомичните особеностите на пикочния канал (уретрата) при жените, който е по-широк и по-къс. Тази анатомична особеност предразполага към по-лесно достигане и проникване на бактериите, размножаващи се в областта на външните полови органи и ануса, до близко намиращата се женска уретра и пикочен мехур.

 За едни пациенти циститът може да бъде просто краткотрайна неприятност, която отшумява за 5-7 дни. Това са случаите на остър цистит. Ако обаче острият цистит не се лекува или пациента има друго заболяване на фона, на което възниква хроничен цистит, тогава циститът води до почти непрекъснат дискомфорт и става сериозен здравен проблем. Възпалението на пикочния мехур, което възниква като усложнение на базата на друго заболяване се нарича вторичен цистит. Той протича в продължение на месеци, обикновено до излекуване на основното заболяване, довело до появата му.

Острият цистит обхваща най-често цялата лигавица на пикочния мехур, която е зачервена, оточна, с разширени кръвоносни съдове. При хроничният цистит настъпва по-дълбоко възпаление на мехурната стена с разрастване на съединителна тъкан в мускулния слой.

2. Симптоми при цистит?

Какви са симптомите и оплакванията при остър и хроничен цистит?

Симптомите на цистита са характерни и включват чести позиви за уриниране, съпроводени от отделяне на малки порции урина (полакиурия), тазова болка (болка и дискомфорт ниско в корема над пубисната кост), парене и болезненост при уриниране (дизурия), лека болезненост в областта на кръста, парене в областта на външните полови органи, болезнено усещане по време на полов акт, никтурия - необходимост да се уринира и през нощта, мътна (с наличие на „парцалчета“) или неприятно миришеща урина, наличие на кръв и бактерии в урината (отделяне на кръв в края на уринирането). Симптомите при острия цистит обикновено започват внезапно. По време на уриниране се усеща силно парене и болка в областта на уретрата (пикочния канал), като тази болка обикновено се засилва към края на уринирането (микцията). След уриниране болните съобщават за едно неприятно усещане на „недоизпразнен“ пикочен мехур.

Симптомите на острия цистит могат да бъдат причина за сериозен дискомфорт. При по-малките деца симптомите са по-малко забележими. По-често при тях цистита се проявява със симптоми като слабост, раздразнителност, намален апетит и повръщане. 

 Хроничният цистит се проявява с разнообразни симптоми при различните хора, а и симптомите при един и същ човек могат да се променят в течение на времето. При някои жени преди менопаузата симптомите на цистит се изострят по време на менструация. Симптомите на хроничния цистит са същите, като тези при острия цистит, но са изразени в по-слаба степен.

 Симптомите на хроничния цистит включват:

 - постоянни, чести позиви за уриниране, придружени с умерено или леко парене.

- често уриниране, което се проявява, както през деня, така и през нощта, но е винаги в малки количества. Хората с хроничен цистит уринират средно около 16 пъти дневно, но може да достигне и до 60 пъти дневно.

 - болка в долната част на корема (над пубичната кост) или между влагалището и ануса при жените, и между скротума и ануса при мъжете.

 - болка по време на полов акт. При мъжете може да се наблюдава и болезнена еякулация.

 - хронична тазова болка.

 Тези симптоми при хроничният цистит периодично може да се засилят, когато цистита се обостри и да имат същата сила, като тези на острия цистит.

3. Какви видове цистит има? 

Видовете цистит могат да бъдат: остър и хроничен цистит, лекарствен цистит, радиационен цистит, хеморагичен цистит, интерстициален цистит, хламидиален и трихомонален цистит и други.

Има различни видове цистит, някои от които с уникална етиология и терапевтичен подход:

Циститът може да бъде остър или хроничен. Острият цистит е остро неспецифично възпаление на лигавицата на пикочния мехур, при който симптомите възникват почти внезапно. Хроничният цистит е последица от недоизлекувано остро възпаление или е резултат на усложнение на други заболявания. При хроничния цистит симптомите са същите, както при острия цистит, но са изразени в по-слаба степен.

Освен от микроорганизми, възпалението на пикочния мехур може да се предизвика от различни други фактори като термични, химични, лъчеви, неврогенни, лекарствени, хормонални, паразитни, хламидиални и други. Към хронично прогресиращите цистити се отнасят и язвата на мехура, левкоплакия, интерстициален цистит, цисталгия.

Лекарствен цистит: голяма част от медикаментите се излъчват през бъбреците. Пикочният мехур е част от уринарния тракт и като резервоар на урината, която се отделя от бъбрека, неговата стена може да е подложена на вредното въздействие на някои от медикаментите. Примери за такива медикаменти са циклофосфамид, ифосфамид и други.

Хламидиален цистит: дължи се на хламидиална инфекция на пикочния мехур. Симптомите са подобни на тези при бактериалните цистити, но при микробиологичното изследване на урината не се изолират бактерии.

Трихомонален цистит: към паразитозите на пикочния мехур се отнася трихомоналния цистит причинен от Трихомонас вагиналис. При жените цистита обикновено е съпроводен и от симптоми на вулвовагинит, а при мъжете от симптоми на простатит. Трихомоналната инфекция трябва винаги да се лекува и при двамата партньори, независимо, че единия от партньорите може да няма симптоми.

Радиационен цистит: при лъчелечение на туморни процеси в областта на малкия таз може да се увреди необратимо и лигавицата на пикочния мехур. Най-честият симптом при радиационен цистит е хематурията - наличието на кръв в урината. Кръвозагубата може да бъде голяма и да доведе до развитие на хеморагичен шок. Пациентите, които са провеждали лъчетерапия и имат кръв в урината, трябва да се консултират незабавно с лекар.

Интерстициалният цистит е възпалителен абактериален процес с инфилтрация на цялата стена на пикочния мехур, което води до постоянно раздразнение. При пациентите с интерстициален цистит урокултурите са отрицателни. Не се използват антибиотици при лечението на интерстициалния цистит. Причината за интерстициалния цистит е неизвестна, макар че някои смятат, че заболяването може да бъде автоимунно (имунната система атакува на пикочния мехур). В напредналите стадии мехура намалява размерите си и се сбръчква, като симптомите на заболяването прогресивно се засилват.

Специфичен цистит - туберкулоза на пикочния мехур - причинява се от туберкулозните микобактерии, среща се рядко и най-често е усложнение на туберкулозата на бъбреците. Основните симптоми на туберкулозния цистит са често уриниране, отделяне на мътна урина, силна болка при уриниране, особено в края на микцията, задръжка на урина или инконтиненция и други. При всеки един упорит цистит, при който микробиологичните изследвания на урината са отрицателни, трябва да се мисли за туберкулозна инфекция.

Травматичният цистит е може би най-честата форма на цистит при жените и се дължи на травмиране на пикочния мехур, обикновено при необичайно силен полов акт. Това често е последвано от бактериален цистит с коли бактерии, които попадат от червата през уретрата в пикочния мехур. При сексуално активни жени най-честата причина за инфекция на пикочните пътища е от E. coli и Staphylococcus saprophyticus.Хеморагичният цистит, може да се появи като страничен ефект на лечение с циклофосфамид, ифосфамид или след лъчетерапия. Радиационният цистит е една от формите на хеморагичен цистит. Няколко серотипове аденовирус се свързват с остър, самоограничаващ се хеморагичен цистит, който се среща предимно при момчетата. Той се характеризира с хематурия (кръв в урината) и обикновено вирусът може да бъде открит в урината.

4. Какви са причините за цистита? 

Какви са причините за заболяването цистит? Можем ли да се предпазим от цистит, ако знаем кои са основните причини за обостряне на заболяването- цистит?

Най-честата причина за цистита е инфекция с чревни бактерии, особено при жените, които имат анатомично по-къса уретра. Урината е стерилна, т.е. в нея нормално няма бактерии. От друга страна е възможно да има бактерии в пикочния мехур на пациента без той да има оплаквания, особено в напреднала възраст.

Причините за инфектиране на пикочния мехур могат да бъдат разнообразни. При определени заболявания, в пикочния мехур остава т. нар. остатъчна урина - известно количество урина, оставащо след уриниране. Това благоприятства размножаването на бактериите в пикочния мехур. Уретрата при жените може да се инфектира, поради близостта й до ануса и входа на влагалището - в тях нормално има болестотворни и неболестотворни бактерии. След инфектирането на уретрата, бактериите могат да бъдат унищожени от локалните защитни сили на лигавицата или да се разпространят нагоре до пикочния мехур, което да стане причина за цистит.

За по-честото и лесно инфектиране на пикочния мехур оказват значение някои условия:

Интимната хигиена е изключително важна при жените и момичетата, тъй като уретрата им е по-къса от тази на мъжете и е разположена в близост до ануса. Измиването на гениталната област (ануса и външните полови органи) при тях трябва да бъде отпред-назад, за да се избегне пренасянето на бактерии от ануса към уретрата. Както ниската лична хигиена, така и прекомерната хигиена с употребата на дезинфектиращи сапуни може да е предразполагащ фактор за развитие на цистит.

Вродените аномалии на отделителната система също могат да се окажат причина за цистит. Някои от вродените аномалии  на пикочните пътища се проявяват със симптоми на повтарящи се инфекции на пикочния мехур или бъбреците, особено при момчета и млади мъже, поради препятствие в нормалното изпразване на пикочния мехур. Увеличената простата при мъжете също затруднява изпразването на пикочния мехур, като след уриниране в мехура остава т.нар. остатъчна урина, която е благоприятна среда за размножаване на бактерии. Затрудненото изпразване на пикочния мехур може да се дължи още на прием на медикаменти (антидепресанти и други), неврологични заболявания, запек и други.

При определени състояния е необходимо продължително използване на уретрален катетър, което е предпоставка за по-лесното проникване на бактерии в пикочния мехур и увеличава вероятността за инфектирането му и възникване на цистит.При жените след менопаузалния период, липсата на женски полови хормони е предпоставка за намаляване на локалната защита на лигавицата на пикочните пътища, поради което те по-често боледуват от цистит.

С уголемяване на матката през втория и третия триместър на бременността, тя започва да притиска уретерите и пикочния мехур и води до задържане на урина. Други предразполагащи фактори при бременните са промените в хормоналния баланс и променената обичайна микрофлора на влагалището. При бременните жени трябва да се правят профилактични изследвания на урината, тъй като дори и без симптоми (при 20-40 % от бременните може да имат дискретни или липсващи симптоми) може да се наблюдава инфекция на пикочните пътища. Ако се открият отклонения в изследваната урина или ако бременната жена има оплаквания трябва да се вземат поне два урокултури, за да се докаже или отхвърли наличието на бактерии в урината. При установяване на бактерии трябва да се проведе лечение, тъй като съществува риск за възникване на усложнения - инфекция на бъбреците (пиелонефрит) и преждевременно раждане.

„Цистит на медения месец“ - така се нарича цистита при жените свързан с повишена сексуална активност. Дефлоративен цистит се наблюдава при някои момичета след първия им сексуален акт. Нормално по кожата в гениталната област има бактерии и поради близостта на уретрата до влагалището по време на полов акт могат да попаднат бактерии в нея. Препоръчва се уриниране на жените след полов контакт, за да може да се „отмият“ бактериите, които са попаднали в уретрата и да се предотврати тяхното попадане и размножаване в пикочния мехур.

Симптоми, подобни на тези при цистит при младите сексуално активни мъже могат да бъдат причинени от сексуално преносими заболявания: хламидия, гонорея, генитален херпес, СПИН, кондиломи, сифилис.

При хората, които са пътували до Северна Африка или Средния Изток, симптомите подобни на тези при цистит може да се дължат на инфектиране на мехура с паразити - такава е шистозомиазата.

Най-честите причинители на цистит са бактериите от храносмилателния тракт, поради анатомичната близост на уретрата и ануса. При проблеми с храносмилателната система (запек, диария и други) броя на тези бактерии се увеличава и/или са налице по-силно патогенни бактерии, което може да повиши риска от попадането им в уретрата.

При недостатъчен прием на течности се уринира по-рядко, поради това намалява и чисто механичното отмиване на бактериите от пикочния мехур и уретрата и те имат много повече време да се размножават.

При пациентите със захарен диабет бактериалната флора на кожата и лигавиците е променена, освен това захарта в урината е идеална хранителна среда за бактериите, поради това те са предразположени към развитие на инфекция на пикочния мехур.

Приемът на някои лекарства, особено химиотерапевтични медикаменти (циклофосфамид и ифосфамид), може да доведе до възпаление на пикочния мехур - това е причина за лекарствено-индуцирания цистит.

Друга причина за цистит може да бъде лъчелечението в тазовата област. Тя може да доведе до възпалителни промени на пикочния мехур и развитие на радиационен цистит.

Циститът, може да се развие като усложнение на други заболявания: рак на половите органи, тазово-възпалителна болест, ендометриоза, болест на Крон, дивертикулит, лупус еритематодес или туберкулоза.

Предразположени към цистит са хората подложени на постоянен стрес, страдащите от безсъние, пазещите дълго време диети и тези с отслабенимунитет.

Необходимо е да се сменят често дамските превръзки и тампоните, за да се предпазят жените от цистит. Добре е да се избягва носенето на тясно бельо, особено на прашки, които се врязват в кожата и са едни от виновниците за пренос на бактерии от ануса към влагалището и уретрата. Не прекалявайте с алкохола, газираните напитки, кофеина и лютивите храни - те дразнят лигавицата на пикочния мехур.

 5. Как се поставя диагноза при цистит? 

Как се диагностицира циститът? Какви изследвания се правят при съмнение за цистит?

Поставянето на диагнозата- цистит се основава предимно на симптомите, които съобщава пациента. Външният вид на урината не винаги е от полза. Ако веднъж сте имали цистит, при повторно разболяване сами ще може да разпознаете заболяването.

 Диагнозата на цистита се подкрепя и от провеждане на определени изследвания. Изследване на урината може да се извърши още в кабинета на лекаря ви чрез химически тест с тест-ленти, което става много бързо и служи за ориентиране на лекаря. Ако има възпаление, лекарят може да идентифицира червени и бели кръвни клетки или белтък в урината с помощта на тест-лентичките. По-точно и прецизно изследване се прави в лаборатория, като за целта може да се изследва обикновена урина със седимент, както и да се изпрати урина за урокултура. С урокултурата се отчита наличието на бактерии в урината. Първата урокултура се взема винаги преди започване на антибиотичното лечение. Ако резултатите от изследването на урината показват наличието на инфекция, вашият лекар може да ви предпише антибиотик веднага, докато чакате резултатите от урокултурата.

Резултатите от микробиологичното изследване на урината (урокултурата) също ще посочат дали доказаните бактерии са чувствителни към антибиотика, който е бил използван или дали има някакви резистентни бактерии, които няма да отговорят на започнатото антибиотично лечение.

В случай на повтарящи се инфекции на отделителната система, вашия личен лекар може да ви насочи за консултация със специалист- нефролог или уролог, който да прецени дали има нужда да се направят и допълнителни изследвания. Тези специализирани изследвания се правят ако има съмнение за друго заболяване или фактор, провокиращ цистита. Това са ултразвуково или рентгеново изследване на отделителната система, цистоскопия с или без биопсия на стената на пикочния мехур и при мъжете, лабораторно изследване на простатен секрет. Например, рентгеновото изследване или ултразвука може да помогне за диагностицирането на други причини за възпалението на пикочния мехур, като например тумор, камък или структурна аномалия на отделителната система.Вашият личен лекар може да пожелае да изпрати проба от урината ви в лаборатория, за по-нататъшно тестване. Вземането на няколко последователни урокултури може да бъде необходимо, ако:

- имате повтарящи се цистити (повече от три пъти за една година).

- лекарят ви се съмнява, че може да имате бъбречна инфекция – циститът може да бъде симптом на това.

- приемате имуносупресивно лекарство (лекарство, което потиска имунната ви система) - те засягат защитните сили на тялото ви, така че може да бъдете по-податливи на инфекции.

- имате диабет- цистита може да бъде усложнение на диабета.

- може да имате полово предавани инфекции- като гонорея и хламидия.

- възможно е, че имате друга инфекция, като например кандидоза.

6. Какви са усложненията при цистит? 

Какви усложнения може да има при цистит? Опасно ли е ако не се лекува цистита?

Когато се лекуват своевременно и правилно, инфекциите на пикочния мехур- циститите рядко водят до усложнения. Но ако не се лекува цистита или пациента прилага неправилно самолечение, това може да доведе до сериозни усложнения.

Усложненията на цистита могат да бъдат:

Нелекуваната инфекция на пикочния мехур (цистит) може да се усложни с бъбречна инфекция- пиелонефрит. Най-тежкото усложнение при цистита е пиелонефрита: от пикочния мехур, бактериите могат да преминат нагоре към уретерите и да попаднат и инфектират бъбреците. Пиелонефритът е рядко усложнение на цистита, но трябва да се подозира при всеки пациент с циститни оплаквания (парене и болка при уриниране, често уриниране), съпроводени с висока температура и/или тъпи болки в лумбалната област. Бъбречните инфекции може трайно да увредят функцията на бъбреците. Малките деца и възрастните хора са изложени на най-голям риск от увреждане на бъбреците при инфекции на пикочния мехур, защото при тях симптомите на цистита често се пренебрегват или погрешно се мисли за друга диагноза.

Друго усложнение на цистита може да бъде честото повтаряне на инфекциите на пикочния мехур- рецидивиращите цистити. Те са относително чести и понякога се лекуват трудно. За да бъдат предотвратени е необходимо да се вземат превантивни мерки. Профилактиката на цистита е особено важна за рисковите групи хора, които са предразположени към чести инфекции на пикочния мехур.

Циститът при около 20-40% от бременните може да протече без никакви симптоми и да се усложни до пиелонефрит. Освен това циститът по време на бременността може да доведе и до усложнения в протичането на самата бременност. Поради тази причина по време на бремеността се препоръчва да се правят профилактични изследвания на урината.

Хроничният цистит е друго често усложнение при неадекватно лечение на острия цистит. При хроничният цистит може да се стигне до втвърдяване на стената на пикочния мехур, поради разрастване на съединителна тъкан в мускулния слой на стената му. Това води до намаляване на растежимостта и обема на мехура и оттам до намаляване на количеството на урината, което пикочния мехур може да събере. Честата необходимост от уриниране може да доведе до емоционални проблеми и социална изолация на болния от хроничен цистит. Неприятните симптоми на хроничния цистит водят до влошаване на качеството на живот на пациента.

Усложнение на цистита може да бъде и хематурията- кръв в урината. При цистит може да имате кръв в урината, която да се вижда само с микроскоп (микроскопска хематурия) и това обикновено отзвучава с лечението. Ако кръвните клетки остават след лечението, вашият личен лекар може да ви насочи към специалист- нефролог, който да определи причината. Кръв в урината, която може да видите (макроскопска хематурия) е рядко усложнение при бактериалния цистит, но може да е налице при вирусен цистит, при цистит след проведена химиотерапия или лъчелечение.

7. Кои са рисковите групи при цистит? 

Кои са рисковите фактори при цистит? Кой боледува най-често от цистит?

Кой по-често боледува от цистит? Защо има по-висок риск да се разболеят жените от цистит?

Особеностите на анатомията на женското тяло и по-точно тяхната по-къса уретра предразполага към по-лесно навлизане на болестотворни бактерии в пикочните им пътища. Поради по-късата уретра, патогенните бактерии по-лесно достигат до пикочния мехур при жените и причиняват инфекция. Ето защо те страдат по-често от цистит и пиелонефрит в сравнение с мъжете. Много е важно спазването на добра и правилна локална хигиена при момичетата и жените (миене отпред-назад), за да се избегне пренасяне на бактерии от дебелото черво.

Жените с по-висок риск от инфекция на пикочните пътища са тези, които:

- са сексуално активни- половото сношение може да доведе до попадане на бактерии в уретрата.

- жените, които използват диафрагми са изложени на повишен риск от инфекции на пикочните пътища.

- хормоналните промени по време на бременността може да повишат риска от инфекция на пикочния мехур.

 Рискови групи хора предразположени към цистит:

•    Жени, които не спазват адекватна лична хигиена;

•    Хора с вродени аномалии на отделителната система;

•    Бременни жени;

•    Хора с отслабена имунна система;

•    Мъже с уголемена простата;

•    Хора с поставен уретрален катетър;

•    Хора, които не пият достатъчно количество вода;

•    Хора, които често, за продължително време отлагат ходенето по малка нужда;

•    Хора със синдром на хронична умора;

•    Пациенти, страдащи от синдром на раздразненото дебело черво;  

•    Жени, страдащи от вулводиния (болезнени раздразнения на външните женски полови органи);

•    Жени с ендометриоза;

•    Пациенти с мигрена;

•    Пациенти, страдащи от алергии;

•    Хора боледуващи от автоимунни заболявания, като системен лупус еритематодес и синдром на Сьогрен.

 Други рискови фактори за цистит, както при мъжете, така и жените включват:

 – смущения в отичането на урината- камък в пикочния мехур или при мъжете- уголемена простата.

– промени в имунната система. Това може да се наблюдава при заболявания, като захарен диабет, СПИН или лечение на рак. Пониженият имунитет увеличава риска от бактериална, а в някои случаи и от вирусна инфекция на пикочния мехур.

– продължителна употреба на уретрален катетър. Катетрите могат да бъдат необходими при пациенти с хронични заболявания или при възрастни хора. Продължителната употреба на катетър може да доведе до повишена уязвимост към бактериални инфекции, както и до увреждане на стената на пикочния мехур.

– след грип, инфекцията на пикочните пътища е най-често срещаното оплакване сред жените в репродуктивна възраст.

– рискът от инфекции на пикочните пътища е висок и при жените в менопауза. Това се дължи предимно на загубата на естрогени, което води до изтъняване на стените на пикочните им пътища и намаляване на способността им за справяне с бактериите.

– жените, които имат кожни алергии към съставки в сапуни, вагинални кремове, пяни, или други са изложени на повишен риск от цистит.

- мъжете стават по-податливи на инфекции на пикочните пътища след 50-годишна възраст, когато те започват да имат проблеми с простатата. Доброкачествена хиперплазия на простатата увеличава риска от инфекция на пикочния мехур. При мъжете, повтарящите се инфекции на пикочните пътища също са свързани с възпаление на простатата. Въпреки че само около 20% от циститите са при мъжете, те могат да доведат до усложнения по-често отколкото при жените.

- през първите няколко месеца от живота, инфекциите на пикочните пътища са по-чести при момчетата, отколкото при момичетата. След 2-годишна възраст циститите са много по-чести при момичетата. През детството, рискът от инфекции на пикочните пътища е около 2% за момчетата и 8% за момичетата. Везико-уретералният рефлукс е причина за около 50% от инфекциите на пикочните пътища по време на детството.

Компания Вижън е изготвила уникалният продукт , който се справя с този бич на човека. ICBerri дава живот без цистит и болка. Купете, пробвайте и разкажете.

Само за 10 дни или месец при по- сериозен проблем, вие ще се отървете завинаги от този проблем! Цистит вече няма да има! Болка няма да има! Представяте ли си, как ще се чувствате тогава? ICBerri дава живот без цистит и болка. Купете, пробвайте и разкажете.

e-mail:
имя:
Нравится
Добавить в Facebook
Добавить в ВКонтакте
Добавить в Twitter
Добавить в Одноклассники
Поделиться в Мой КругДобавить в Mail.ru
Опубликовать в Blogger.com
Опубликовать в LiveJournal